شاهزاده پارسی من

نازنین پسرم

جان جانان مادر

برایت مینویسم تا وقتی بزرگ و رشید شدی بخوانی خاطراتت را و بدانی که برایت از دل و جان مایه گذاشتیم

 


شازده ما

شازده ما

عکس رو 1393/01/28 از مانی جون گرفتیم
برامون دعا کنین که هین دو روز پیش یه خطر بزرگ از سرمون گذشت
تاریخ : 07 اردیبهشت 1393 - 22:34 | توسط : maman mani | بازدید : 2438 | موضوع : فتو بلاگ | 6 نظر

مرد کوچک من

مرد کوچک من

اصرار نکن از رو میز نمیام پائین
تاریخ : 11 دی 1392 - 06:08 | توسط : maman mani | بازدید : 2323 | موضوع : فتو بلاگ | 2 نظر

مانی در حال خوندن آواز

مانی در حال خوندن آواز


تاریخ : 19 شهریور 1392 - 06:13 | توسط : maman mani | بازدید : 2469 | موضوع : فتو بلاگ | 9 نظر

مانی مبره عروسی

مانی مبره عروسی

مانی جونم هفته پیش رفتیم شمال عروسی فامیل بابایی
شما اونجا کلی رقصیدی و خوش گذردوندی
تاریخ : 19 شهریور 1392 - 06:11 | توسط : maman mani | بازدید : 2216 | موضوع : فتو بلاگ | 2 نظر

فسقلی در حال خاموش روشن کردن لامپ خونه مادرجون

فسقلی در حال خاموش روشن کردن لامپ خونه مادرجون


تاریخ : 11 شهریور 1392 - 01:12 | توسط : maman mani | بازدید : 2312 | موضوع : آرت بلاگ | 10 نظر

پسری قهر کرده

پسری قهر کرده

عزیزم اینجا قهر کردی چون بهت گفتم از پله ها بالا نرو
تاریخ : 11 شهریور 1392 - 01:10 | توسط : maman mani | بازدید : 2213 | موضوع : آرت بلاگ | 4 نظر

مانی و بالا رفتن از پله ها

مانی و بالا رفتن از پله ها

این عکس مال امروز بعد از ظهر خونه مادر جون که داشتی یواشکی تنهایی مبرفتی پشت بوم تا دیدی من دارم از عکس میگیرم شروع کردی به اعتراض
تاریخ : 08 شهریور 1392 - 04:46 | توسط : maman mani | بازدید : 2149 | موضوع : آرت بلاگ | 8 نظر

پشت مبل

پشت مبل

جیگرم شما پشت مبل چیکار میکنی؟اینجا شما 8 ماهته و تازه از حموم اومده بودی
تاریخ : 06 شهریور 1392 - 19:36 | توسط : maman mani | بازدید : 2082 | موضوع : آرت بلاگ | 3 نظر

عجب بلنامه ای بودا

عجب بلنامه ای بودا

عزیزم شما از وقتی یه ماهت بود برات یه کلیپ عروسکی میزاشتیم و شما خیلی دوستش داشتی و به محض شنیدن صداش خنده میومد رو لبات حتی وقتی که گریه میکردی اینجام داری همون کلیپ رو میبینی
شما اینجا 5 ماهته
تاریخ : 05 شهریور 1392 - 15:35 | توسط : maman mani | بازدید : 2023 | موضوع : آرت بلاگ | 5 نظر